Alkohol- og rygepolitik

Alkohol- og rygepolitik

 

Alkoholpolitik

Tropsspejdere:
- Der er ikke alkohol i tropsarbejde overhovedet.

Klanspejdere:
- Alkohol bør aldrig være et samlende element.
- Alkohol bør ikke nydes til klanmøder på hverdage.
- Klanspejdere kan deltage i fester, men bør altid kunne stå op og deltage i spejderaktiviteter næste morgen.
- Alkohol må ikke kombineres med brug af økser m.m.

Ledere på tur:
- Der bør altid være minimum 2 ledere som holder sig ædru og kan køre bil.
- Ledere kan godt nyde alkohol efter børnene er kommet i seng, selvfølgelig i begrænset mængde.

Forældrearrangementer / arbejdsdage osv.:
- Voksne kan sagtens nyde nogle få øl til forældrearrangementer, arbejdsdage m.m.

Rygepolitik

- Der må ikke ryges på almindelige spejdermøder.
- Ture/lejre: Rygning skal altid foregå uden for børns synsvidde.
- Ingen rygning indenfor.
- Der må aldrig ryges i telte.

Vedtaget på leder-/bestyrelsesmøde d. 8/12 2015.