Kalender

Afbud

Kurakas (2. og 3.års junior / 5. og 6.klasse)

Dato: 
Fre, 27.10.2017 18:00 - Søn, 29.10.2017 12:00

Her har du nu muligheden for at komme på dit første rigtige spejderkursus. Kurakas er kurset til dig, som har været juniorspejder i to år eller mere og som gerne vil lidt mere.

Kurakas er lavet så det skal lærer dig om patruljeliv, ledelse og planlægning, mens du få udfordringer og oplevelser.

På Kurakas er der ikke et fastlagt program. Du skal sammen med juniorer fra andre grupper lave jeres forløb, som I skal bruge resten af weekenden på. At lave et forløb vil sige, at du sammen med Kurakas patruljen, skal finde nogle opgaver, som hører sammen. De opgaver I så vælger, skal I selv løse med hjælp fra en leder.

Inden du skal på Kurakas, skal du vælge et af de to forløb, som du har lyst til at arbejde videre med. Du vælger ved at skrive 1 for det du helst vil og 2 for det næst bedste. I år er temaet ”Hvor blev lyset af”

Se mere i vedhæftede program / invitation ....

Pris ifølge invitationen er 300 kr, men gruppen giver 100 kr i tilskud, så pris pr spejder bliver 200 kr.

Kørsel arrangerer man selv.