Kalender

Afbud

Du skal logge ind, hvis du vil melde afbud.

Leder/hjælpemøde

Dato: 
Tor, 07.06.2018 19:00 - 21:00

Hej alle dejlige ledere og hjælpere på vores spejdermøder

 
Så er det Torsdag d 7/6 kl. 19.00-21.00 at vi har møde på spejdergården.

Vil i være søde og tilmelde/afmelde via medlemsservice om i deltager - hvis ikke, om så i har nogle kommentar til nedenstående dagsorden retur til denne mail især punkt 4 og 7.
 
 
Det er familiespejd til at lave kaffe/the, bragt/bagt kage/lign inden mødestart…
 
Bedste spejder hilsner
Birgitte
 
 
Dagsorden er følgende:

0 //
Kaffe/the på bordet - det er familiespejd der har kage/boller med denne gang… 

1 //
Godkendelse af sidste referat.

2 //
Nyt fra gruppelederen/ og med info/nyt fra bestyrelsen/udvalg
- Status for gruppen
- Indkøb af nye ting - noget vi mangler?
- Mærker skal bestilles ved Henrik
- Sankt Hans / Byfest ved FDF
- Spar Nord - lille reklame film juni
- Spar Nord - skuffer mm - hvem kan samle dem?
 
- Efteråretsgruppetur - Wild Vest, smed Hame/KFUM.d. 21.-23/9 2018
 
3//
Evaluering - Sommerlejr i pinsen
- ABC klatre
- Mad
- Aktiviteterne i grenene - hvordan gik det?
- Mange havde ikke “godt nok” soveudstyr - de frys
- Mange minier tog hjem før tid - var det for koldt, for primitivt i telt eller andet?
 

4 //
Medlemsservice
- Opdatering af grenene - udmelding/tilmelding er alle med?
- Alle grene tjekker ud efter Jannes liste om de har alle indmeldt, hvis nej - hvem mangler…
 
OPGAVE TIL ALLE GRENLEDERE - i skal vide hvormange der rykker op og hvor mange er tilbage i grenen inden mødet til lederkabalen...

5 //
Bordet rundt kort, med kommende ture, lederstatus, antal spejdere mm
 
6 //
Oprykning d. 20/6…
- Husk at sige til mini at de først har fri kl. 20.30, dem som rykker op til junior…
- Mødes alle ude på boldbanen kl. 18.45 til de store “cirkler”, derefter er man i ny gren til slut.
- Optagelsesprøver eller hygge i grenene..?
(Mikro fx laver pandekager ved shelterne - vi laver ikke optagelsesprøve til familiespejd)
 
7 //
Lederkablen til efter sommerferien
- Vi kikker ønsker og mulighed hvilke grene vi gerne vil have efter ferien.
- Leder/hjælpere som pludselig får egne børn i jeres grene eller de rykker op, vil i ikke lige overveje inden om i bliver i grenen eller rykker med.

8 //
Eventuel
 
 
Næste ledermøder/planlægningsmøde af program - d. 15/8 kl. 19.00-21.00
Næste bestyrelsesmøde d 15/6 ?
 
Husk altid, oprydning på gården efter et spejdermøde da vi er mange der bruger spejdergården:
- fx grydestativ ind efter madmøder. Låse af, sætte alle ting på plads, feje, opvask, udendørsareal mm
 
Punkter på kommende leder/hjælpermøder:
- Første planlægningsmøde for leder/hjælper efter sommerferien d. 15/8
- Efterårets gruppetur - tema Wild Vest