Kalender

Afbud

Du skal logge ind, hvis du vil melde afbud.

Ledermøde

Dato: 
Tor, 11.10.2018 19:00 - 21:00

Hej alle friske ledere og hjælpere på vores spejdermøder

Så er det Torsdag d 11/10 kl. 19.00-21.00 at vi har møde på spejdergården.

Vil du være søde og tilmelde/afmelde via medlemsservice om du deltager - hvis ikke, om du så har nogle kommentar til nedenstående dagsorden retur til denne mail. Hjælp meget gerne din grenleder vedr. punkt 5, hvis du ikke kan deltage.
 
http://spejd.com/node/1565
 
Det er troppen til at lave kaffe/the, bragt/bagt kage/lign inden mødestart…
 
Bedste gruppeleder hilsner
Birgitte W Simonsen
 
 
Dagsorden er følgende:

0 //
Kaffe/the/krus på bordet ved mødestart - det er troppen der har kage/boller med denne gang.
… der har været en forespørgelse vedr roulademærket. Så hvis du vil tage roulademærket, medbringer du 5 roulader til mødet...

1 //
Godkendelse af sidste referat
 
2 // 
Valg af ordstyrer.
- Noget der skal under eventuel?

3 //
Nyt fra gruppelederen/ og med info/nyt fra bestyrelsen/udvalg
- Foto af alle hjælper og ledere (Marie Louise fra bestyrelsen)
- Kursusweekend - se punkt 4
- Leder erklæring - se punkt 5
- Lodseddel / Diabetesforeningen
- Kommunen - hente genbrugs ting, ikke tilladt for private
- Special spejd - ny gren
- Hjemmeside status (www.9530spejder.dk)
- Besøg af Kaj Klæstrups kone og datter på spejdergården
 
- Kontigent opkrævning
- Økonomi i gruppen
- Y´mens - Været på besøg i Nibe
- Lodseddel onsdag d. X (Lions) og lodseddel/negsalg status med julefrokost d. 25 november.
 
- Evaluering - Opstartshygge ved bestyrelsen (august)
- Evaluering - Arbejdsdag d. 30. september / gruppehjælper.
- Evaluering - Spejderhjælpen
- Evaluering - Røde Kors indsamlingen
 
- Julegåtur for alle grene/grupper i Rold Skov Division - (4. november)
- Kort tema fx 15 min på hvert ledermøde?
 
- Status : Tag, el og “hyg og byg” (vedligeholdelse af spejdergården - noget i har set?)
- Alm mærker og specialmærker skal bestilles ved Henrik (husk at ligge rester tilbage og ikke have depoter i lommerne...)
 
4 //
Evaluering - Gruppeturen “Den vilde vest” (21.-23. september)
- Håndtering af telt (man er meget hård ved dem - hvad gør vi?)
- Håndtering af lånte materialer af andre grupper. (Hængekøjer)
- Aktiviteterne i grenene - hvordan gik det?
- Nogler tog hjem før tid - var det for koldt, for primitivt i telt eller andet?
- Stadig en del der ikke havde “godt nok” soveudstyr og generelt udetøj på - de frys
 
5 //
Kursus weekend
- 8 ledere/hjælpere var afsted, men hvad lærte man noget?
- Alle der var afsted, i skal lave et oplæg på 2 min… hvad var det bedste du fik med “hjem”
 
6 //
Ny leder- hjælpererklæring
- Vi skal alle have lavet en ny leder- hjælpererklæring alle - så vi bruger lige to minutter på dette på mødet..
(Har vedhæftet en leder- hjælpererklæring og den må meget gerne medbringes udfyldt til mødet)
 
- Børneattest - bestiller vi via nettet, men i skal huske at tjekke e-boks og godkende.
 
7 //
Medlemsservice
OPGAVE TIL ALLE GRENLEDERE - Tjek jeres mobile/interne lister med medlemsservice
- Er alle meldt ind?
 
8 //
Bordet rundt kort, med kommende ture, lederstatus, antal spejdere mm
- Præsentation af nye hjælpere
- Grenleder: antal voksne (hjælper/leder) og antal børn i jeres gren 
- Stadig medlemsstop i nogle grene?
- Nogle udfordringer..? 
- Ønsker af materiel..?
 
9 //
Juleafslutning 19. december
- Grenvis?
- Nogle der holder det allerede d. 12. dec..?

10 //
Gruppetur til Foråret 15.-17. marts
- Samme hytte som sidst? ...hvis noget tættere på, så kom gerne med et bud (Samt tjek at den er ledig)
- Tema?

11 //
Eventuel
 
Næste ledermøder/planlægningsmøde  - d. 29/11 kl. 19.00-21.00
Næste bestyrelsesmøde d 13/11
 
Husk altid, oprydning på gården efter et spejdermøde da vi er mange der bruger spejdergården:
- fx grydestativ ind efter madmøder. Låse af, sætte alle ting på plads, feje, opvask, udendørsareal mm
 
Punkter på kommende leder/hjælpermøder:
- Gruppetur til foråret
- Juleafslutning 
- Julefrokost lodseddelshygge (Bestyrelsen)
- Lederplanlægningsdag til januar - skal vi ikke være på gården? (5/1 2019)