Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for gruppens virke og har overfor grupperådet ansvaret for:

  1. At gruppen og dens afdelinger/aldersgrene ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier.
  2. At gruppen overholder korpsets love
  3. Gruppens økonomi
  4. Opfølgning på grupperådets beslutninger
  5. Koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag
  6. Indstilling af voksne medlemmer til godkendelse
  7. Udvikling af gruppen.

 
Bestyrelsen består dels af uniformerede ledere, og dels af "civile" medlemmer, normalt forældre til børn i gruppen. Denne styrelse udgør den besluttende forsamling, og tegnes i det daglige af formanden, kasseren og gruppelederen i fællesskab. Det er i bestyrelsen, at større beslutninger i gruppen træffes.