Bestyrelse

Bestyrelse

Denne side handler lidt om "toppen" af en spejdergruppe:

Gruppestyrelsen er en spejdergruppes bestyrelse, som består dels af uniformerede ledere, og dels af "civile" medlemmer, normalt forældre til børn i gruppen. Denne styrelse udgør den besluttende forsamling, og tegnes i det daglige af formanden, kasseren og gruppelederen i fællesskab.

Det er i styrelsen, at større beslutninger i gruppen træffes, og styrelsen er i øvrigt en støtte for lederne i deres daglige arbejde med spejderne.