Gården

Gården

Retningslinier for udlån

Spejdergården udlejes kun til spejdere, spejderforældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre med direkte tilknytning til Spejdergården. Spejdergården kan ikke udlejes direkte til unge under 18 år. Der skal være voksne tilstede under hele udlejningen.

 Overordnede regler:

  • Lejeren skal rengøre lokalerne før og efter arrangementet. Vi kan ikke altid garantere, at alt er gjort rent.
  • Der medbringes selv toiletpapir, køkkerulle, affaldsposer, poser/staniol til madrester, rengøringsmidler, klude, viskestykker mm
  • Udendørsarealerne er til fri afbenyttelse, men der skal selv medbringes brænde. Også her er oprydning/rengøring efter brug en selvfølge.
  • Lejeren hæfter for service/inventar, der måtte gå i stykker.
  • Rygning er IKKE tilladt indendørs. Hvis rygning foregår udendørs så skal skodder efterfølgende fjernes.
  • Der må maksmalt deltage 65 personer i arrangementer indenfor på Spejdergården.
  • Affald, dåser, flasker mv. skal fjernes fra matriklen, dog kan køkkenaffald i poser fyldes i containeren, hvis der er plads. Poser må ikke efterlades ved siden af containeren. Efterlades affald ved siden af containeren vil Lejer blive bedt om at fjerne dette.
  • Sørg venligst for, at alle døre er låst ved afrejse og vinduer er lukket.
  • Ønskes der overnatning indendørs på Spejdergården, skal der søges om speciel tilladelse til dette hos Rebild Kommunes Redningsberedskab, følg dette link: http://wns.simatech.dk/simaweb_mo_rebild/

Lejen udgør kr. 350,- ved dagsarrangementer, f.eks. en børnefødselsdag eller klassearrangement - det vil sige at man kommer og går samme dag og kr. 600 kr. ved weekendarrangementer f.eks. en fest lørdag aften hvor der dækkes bord fredag eller ved overnatninger.

Lejen skal indbetales på SparNord konto 9349 4577047370 med angivelse navn og udlejningsdato inden lejen gennemføres og samtidig skal underskrevet lejekontrakt enten efterlades i postkassen men allerhelst scannes og mailes den til Penge [at] spejd [dot] com og GL [at] spejd [dot] com.

Udfyldt checkskema skal efter lejeperioden enten efterlades i postkassen men allerhelst scannes og mailes den til Penge [at] spejd [dot] com og GL [at] spejd [dot] com.

For nærmere informationer og udlevering af nøgle kontaktes Birgitte Simonsen tlf. 22 11 99 19 eller via mail på gl [at] spejd [dot] com

Med Spejderhilsen

DDS Cimbrerne – Støvring

 

(Opdateret november 2016)