Gården

Gården

Retningslinier for udlån

Spejdergården udlejes til spejdere, spejderforældre, ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre med direkte tilknytning til Spejdergården. Spejdergården kan ikke udlejes direkte til unge under 25 år.

Underskriver for lån af spejdergården skal være tilstede under hele udlejningen.

Overordnede regler:

  • Der udlejes ikke til ungdomsfester, 25 års og 30 års fødselsdags fester.
  • Lejeren skal ved afrejse gøre rent som minimum i alle rum, der har været i brug inklusiv gulvvask. Vi kan ikke garantere, at der er gjort rent inden udlejning.
  • Rengøringsartikler og rengøringsmidler skal man selv medbringe. Håndklæder, viskestykker, klude, toiletpapir, køkkenrulle medbringes af lejer
  • Udendørsarealerne er til fri afbenyttelse! Også her er oprydning/rengøring efter brug en selvfølge.
  • Lejeren hæfter for service/inventar, der måtte gå i stykker.
  • Rygning er IKKE tilladt indendørs. Hvis rygning foregår udendørs så skal skodder efterfølgende fjernes.
  • Der må maksimalt deltage 65 personer i arrangementer indenfor på Spejdergården.
  • Affald, dåser, flasker mv. skal fjernes fra matriklen, dog kan køkkenaffald i poser fyldes i containeren, hvis der er plads. Eventuelle papkasser skal skilles ad, så de ikke fylder containeren op. Poser må ikke efterlades ved siden af containeren. Efterlades affald vil lejer blive bedt om at fjerne dette.
  • Alle døre og vinduer skal være lukket, når Spejdergården forlades, ligesom lys og opvaskemaskine skal være slukket/tømt.
  • Ønskes der overnatning indendørs på Spejdergården, skal der søges om speciel tilladelse til dette hos Rebild Kommunes Redningsberedskab, følg dette link: http://wns.simatech.dk/simaweb_mo_rebild/

Lejen udgør 350 kr. ved dagsarrangementer, f.eks. en børnefødselsdag eller klassearrangement og 600 kr. ved weekendarrangementer f.eks. en fest lørdag aften eller ved overnatninger. Vær opmærksom at man ikke kan komme til lokalerne før den dag, hvor man har lejet lokalerne fra.

Forespørgelse om leje sendes til gl [at] spejd [dot] com, som vil tjekke Spejdergårdens aktivitetskalender.

Lejen skal indbetales på SparNord konto 9349 4577047370 med angivelse navn og udlejningsdato inden lejen gennemføres og samtidig skal underskrevet lejekontrakt enten efterlades i postkassen men allerhelst scannes og mailes den til både Penge [at] spejd [dot] com og GL [at] spejd [dot] com.

For nærmere information og udlevering af nøgle kontaktes gruppeleder Birgitte Simonsen tlf. 22 11 99 19. 

Opdateret dec. 2017