Spejdernes kontingentsystem

Spejdernes kontingentsystem

Generelt:
Kontingentet fra 2017, jvnfr grupperådsmødet i marts.

For Mikro/Mini/junior/trop/klan: 600 kr./pr halvår (Mødes hver onsdag, dog ikke i skoleferier)

For Familiespejd: 250 kr./pr. halvår. (Har møder ca hver tredje uge - se under deres faneblad)

Kontingentet opkræves medio august og medio januar og det er forudbetaling. Dog vil kontingent for foråret og efteråret 2017 begge blive opkrævet forsinket pga nyt medlemssystem.

Kontingent-faktura fremsendes automatisk pr mail via medlemssystemet. Kontingent skal indbetales via den udsendte faktura eller registreret betalingskort.

Der betales kontingent til gruppen indtil udmeldelse er sendt pr. mail til penge [at] spejd [dot] com og gl [at] spejd [dot] com.

Ledere og assistenter:
Ledere og assistenter er fortsat kontingentfri bortset fra den obligatoriske opkrævning af DUF´s mindstekrav til kontingent på kr. 75,- der afregnes en gang om året.

Det præciseres, at udelukkende personer, som har underskrevet ledererklæring, regnes som ledere/assistenter.

Nedsat kontingent:
Børn af ledere, formand og kasserer er ligeledes kontingentfri bortset fra den obligatoriske opkrævning af DUF´s mindstekrav til kontingent på kr. 75,- der afregnes en gang om året.

Indmeldelse:

Foregår via dette link - https://medlem.dds.dk/member/signup/6617.

Det er her du skriver om dit barn har nogle former for sygdomme, fx sykkersyge, om dit barn kan svømme og selvfølgelig en masse kontakt oplysninger på jer. Vær obmærksom på, at den email-adresse du skriver på dit barn, skal være barnets egen og at barnet så også får mail fra os. Som forældre anbefaler vi at mindst en forældre har egen mailadresse registret, og at en af jer registreres som betaler.

(Opdateret September 2017)